تمیزکاری السا
تمیزکاری السا
السا عاشق نظافت است و دوست داره قصرش رو خودش مرتب کنه با اون همراه باشیم تا ببینیم چطوری قلعه خودش رو زیبا میکنه.
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
صورت الی به جراحی پلاستیک احتیاج دارد به دکتر کمک کنید تا صورت او را جراحی و زیبا کند.
تمیزی اتاق دختر قبل از خرید
تمیزی اتاق دختر قبل از خرید
دوست دختر به او زنگ میزند و میخواهد که به خرید بروند.دختر به مادرش میگوید و مادرش از او میخواهد که اول اتاقش را تمیز کند بعد برود.به او کمک کنید تا اتاقش را تمیز کند.
جودی و مشکلات دندان
جودی و مشکلات دندان
دندان های جودی بسیار کثیف و خراب شده اند.در بازی جودی و مشکلات دندان ،جودی به دندانپزشکی می رود تا دندان هایش را تمییز و مرتب کند.
تمیزکاری دختر
تمیزکاری دختر
دختر می خواهد اتاق نشیمن را تمیز کند به او کمک کنید تا هر وسیله را سر جایش بگذارد ،
جادوی السا
جادوی السا
یک بازی جذاب و دوست داشتنی را برای شما آماده کرده ایم تا با کمک جادوی السا، آنا و دوستانش را از سرما و یخ نجات دهیم.روش بازی:ابتدا مسیر حرکت یخ را مشخص کنید سپس بر روی یخ کلیک کنید تا آب درون آن جریان پیدا کند و پس از برخورد به آنا و دوستانش آن ها را آزاد کند.
تمییز کاری فرشته
تمییز کاری فرشته
در بازی تمییز کاری فرشته باید آشغالها را در سطل زباله بریزید.حیوانات را در قفس بگذارید.با چکش صندلی ها و پنجره را تعمییر کنیدو وسایل را در جای خود قرار داده و جارو کنید.
جادوی راپونزل
جادوی راپونزل
خانم راپونزل در خیاطی خود سحر و جادو می کند.به او کمک کنید تا لباس مشتری را درست کند.
جشن تولد پو
جشن تولد پو
جشن تولد پو فرا رسیده است.برای پو اتاق را تزئین کنید و دکوراسیون اتاق جشن تولدش را طراحی کنید
تولد پرنسس کوچک
تولد پرنسس کوچک
تولد دختر پرنسس است.او را حمام کنید و برای او لباس مناسب انتخاب کنید تا در روز تولدش مانند یک پرنسس بدرخشد.
بینی دختر
بینی دختر
بینی دختر کثیف و زشت شده است .او به دکتر می رود تا آن را تمییز کند.به دکتر کمک کنید و با استفاده از وسایل بینی دختر را تمییز و زیبا کنید.
جراحی لوزه
جراحی لوزه
پسر جوان به لیمارستان مراجعه می کند.لوزه هایش ورم کرده است و باید عمل جراحی شود.ابتدا اتاق جراحی را انتخاب کنید و با استفاده از وسایل و ابزار درست لوزه او را عمل کنید در هنگام عمل دقت کنید و کوچکترین اشتباه باعث میشه عمل جراحی اشتباه شود و بیمار از دست برود.
تمییز کردن آرایشگاه
تمییز کردن آرایشگاه
بعد از یک روز کاری در آرایشگاه همه چیز بهم ریخته و همه جای سالن کثیف و نا مرتب شده لست.برای تمییز کردن آرایشگاه وسایل را جمع و سر جایشان قرار دهید و سالن آرایشگاه را تمییز و مرتب کنید.
تهیه نودل سریع
تهیه نودل سریع
برای پختن نودل ابتدا خمیر نودل را تهیه کنید و سپس با وردنه آن را باز کنید.خمیر را با چاقو ببرید و با دستگاه نودل را درست کنید و پس از سرخ کردن آن را با سبزیجات و میگو آماده سرو کنید.
تمییز کردن اتاق سگ
تمییز کردن اتاق سگ
در بازی تمییز کردن اتاق سگ شما باید اتاق سگ را تمییز کنید و هرکدام از وسایل را در جای خود قرار دهید.
تمیزکردن ماشین
تمیزکردن ماشین
داخل و بیرون ماشین را تمیز کنید.وسایل را در سطل مناسب خود ریخته و ماشین را بشوئید.
تمیز کردن مینیون
تمیز کردن مینیون
مینیون می خواهد خانه را تمیز کند به او کمک کنید آشغالها را جمع کند و وسایل را در جای خودشان قرار دهد تا خانه تمیز شود
تمییز کردن انگری بردز
تمییز کردن انگری بردز
خوکچه تخم انگری بردز را برداشته و فرار می کند.امگری بردز هم در جستجوی پس گرفتن تخم مرغ با تیر کمان خود را پرتاب می کند که ناگهان به صورت خوکچه سبز برخورد می کند و تخم مرغ را از خوکچه پس می گیرد.حالا انگری بردز زخمی و کثیف شده است.برای تمییز کردن انگری بردز او را درمان و حمام کنید.
تاج پرنسس
تاج پرنسس
با استفاده از وسایل داده شده برای پرنسس یک تاج درست کنید.
loader....